Skip to main content

Pteridium aquilinum (папрат)

Семејство

Polypodiaceae

General Description

Домашно растение во Европа и Грција. Достигнува висина до 1,5 м. Имаат зголемен коренов систем и триаголни зелени листови, кои во есен стануваат црвени. Името го должат на косиот пресек на коренот, во кој се гледа слика која потсеќа на орел.

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Распределба на
категорија