Skip to main content

Testudo graeca (Грчка желка)

Општи информации

видот е заштитен со Директивата 92/43/ЕЕЗ (како животински вид од интерес за заедницата, за кој е потребна строга заштита и одредувањето на зони за заштита е задолжително), со Конвенцијата од Берн (како вид на фауна под строга заштита), со CITES, со Претседателскиот декрет 67/1981 (како заштитен вид) и со Европската црвена листа и Црвениот список на МСЗП (како чувствителен вид).

Оклопот на желката е живо ткиво и во празнината се заштитени виталните органи на животното. Кожата е покриена со крлушки, особено дебели на предните нозе. Желката има многу остро сетило за мирис и многу добар вид; оптичкото поле покрива 360 степени, во споредба со оптичкото поле на човекот кое покрива 160 степени. Нема заби, но на вилиците има многу остри ивици и формира клун. Желката ја употребува топлината на средината како главен извор на топлина на нејзиното тело, преку движење од сонце во сенка и обратно (терморегулација).

Во зима желките паѓаат во зимски сон и се будат во пролет, на почетокот на месецот мај. Тогаш се активираат со острото сетило за мирис во потрага не само по храна, туку и партнер. Тие се целосно тревојадни животни и почнуваат со репродукција на голема возраст, мажјаците на 8-10 години, а женките на 12-18 години. Овие животни живеат многу долго.

Во текот на првите 5 години од животот, оклопот е сè уште многу мек, и заради тоа тие се особено ранлив и лесен плен за лисиците, кучињата, стаорците, птиците, змиите итн. Но, кога ќе пораснат, единствен непријател им е само човекот. Има повеќе различни причини за тоа, а главната е дека до неодамна со овој вид се тргуваше незаконски за продажба како домашни миленичиња. 

Εξάπλωση στην Ελλάδα

централна и источна Македонија, Тракија, Тасос, Самотраки, Лимнос, Лезбос, Хиос, Самос, Лерос, Кос, Сими, Саламина. Исто така, воведена е во доста други области и острови, па така, индивидуални населенија се забележуваат на Крит, Евбеја, Пелопонез, а можно е и на други места.

информации

Arnold, N. E., Reptiles and amphibians of Europe, Princeton University Press, 2003.

Valakos, ED, P. Pafilis, Sotiropoulos, P. Lymberakis, and P. Maragou, The Amphibians and Reptiles of Greece, Edition Chimaira, 2008.

Παφίλης, Π. και Σ. Βαλάκος, Αμφίβια και ερπετά της Ελλάδας: οδηγός αναγνώρισης, Εκδόσεις Πατάκη, 2012.

Δημητρόπουλος, Α. και Γ. Ιωαννίδης, Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου, Εκδόσεις Κοάν, 2002.

http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=cats&page=read&id=69&sid=67

http://www.katakali.net/drupal/?q=erpeta/elliniki-xelona

http://www.arkive.org/greek-tortoise/testudo-graeca/

http://www.iucnredlist.org/details/21646/1

http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Testudo&species=graeca

http://www.amasquefa.com/uploads/Testudo_graeca_ibera439.pdf

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=551865