Skip to main content

Quercus sessiliflora (Q. Petraea) неподвижни ред

Род

Quercus

Семејство

Fagaceae

General Description

дрво со висина 20 - 30 м. и дијаметар 1 - 2 м. Крошната е широка и богата. Кората на почетокот е мазна и сјајна, сиво - зелена или сиво - бела, а подоцна формира сиво - зелена сува кора, со хоризонтални и надолжни пукнатини. 

Листови

спирално распоредени листови, овални до елипсоидни со должина 8 - 12 см. и ширина 5 - 7 см. Основата е клиновидна, па сè до кружна. Врвот е широк и заоблен или пак благо наострен. Рабовите се благо или длабоко брановидни. Страничните жили обично завршуваат во рабовите. Горната површина е темно - зелена и сјајна. Долната има посветла боја. Стебленцето е долго 1,5 - 2,5 см.

Цветови

еднополови. Еднодомно растение. Машките имаат висечки реси во средината на едногодишните гранчиња. Женските се индивидуални или пак по 2 - 3 на врвот на едногодишните гранчиња и во пазувите на листовите. Цвета од април до јуни.

Цветови

темно зелени, со ситни и ретки точки, голи.

Плод

орев со капаче (желад), без стебленце, со тенки ѕидови и мали, наредени, овални крлушки. Желадите се овални со остар врв. Зреат на крајот на септември-почетокот на октомври со истата година кога цвета. Паѓаат веднаш по созревањето.

Биолошки барања

потребна му плодна, растресита и доста длабока почва. Потребна му е средна количина сончева светлост, а раните мразови се опасни кога е на мала возраст.                  

Географска распространетост

речиси во цела Европа, од Норвешка и јужна Шведска до средна Русија, Црно Море, Мала Азија, јужна Италија, североисточна Шпанија и Велика Британија. Во Грција од северен Пелопонез (област Калаврита) и на север.

Употреба

Дрвото е важно и се употребува во бродоградилишта и за вински буриња. 

информации

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986. 

Распределба на
категорија