Skip to main content

Pinus sylvestris (Шкотите бор)

Род

Pinus

Семејство

Pinaceae

General Description

зимзелено дрво со висина 20 - 40 м. Крошната најпрво има конусен изглед, подоцна сводест и на крај во облик на чадор. Кората на почеток е мазна со сиво - жолта боја, се лупи во ленти како хартија. Подоцна бојата станува светло црвено - жолта и се лупи од долу нагоре во подебели слоеви. Се јавува во голем број локални облици во зависност од растот, обликот на стеблото и крошната, барањата и способноста да се спротивставува на ветриштата и снегот.

Игли

по 2 во сноп, со должина 4 - 7 см. Имаат остри врвови, полутркалезни и завртени. Надворешната површина има темно зелена, а внатрешната сино - зелена боја. Рок на живеење 3-6 години.

Пупки

долгнавести со должина 6 - 12 см., црвено-кафеави, со смола и без смола.

Цветови

еднополово, еднодомно растение. Машките имаат жолта боја и овални реси. Женските се црвенкасти, со стебло и исправени конуси во пар. Цвета од април до мај.

Цветови

овални и конусни, со должина 3 - 6 см. Имаат криво стебленце и завртени се нанадвор. Незрелите се зелени, а зрелите сиво-кафеави. Созреваат во октомври/ноември, во втората година од цветањето. Семето паѓа во март-април следната година.

Шишарки

долгнавесто овално, аглесто, црно, жолто и со различни бои. Светат од едната страна и имаат крилце што го држи како клештички.

Биолошки барања

вид со голема способност да се приспособува, потребна му е сончева светлина. Не е чувствително на мраз и топли бранови. 

Географска распространетост

во најголемиот дел на северна и средна Европа, како и во северна Азија. Во Грција во северна Грција, а особено во Периволи - Гревена, Пиерија, на Олимп, Вермион, Ворас, Лаилиа, Орвилос и Родопи.

Употреба

Дрвото е познато под името црвено градежно дрво, внатрешно има црвенкаста боја и е доста цврсто, се користи како основен материјал за производство на целулоза за хартија, во градежниот сектор и бродоградежништвото.

информации

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986. 

Распределба на
категорија