Skip to main content

Pinus nigra (црн бор)

Род

Pinus

Семејство

Pinaceae

General Description

зимзелено дрво со висина 20 - 40 м., поретко достигнува 50 м., со гранки главно на пршлени. Крошната на почеток е широка и пирамидеста, подоцна добива облик на чадор. Кората има темно сива боја, со сува и длабоко испукана кора.

Игли

по 2 во сноп со должина 8 - 15 см. Темнозелени, остри врвови. На краевите обично се жолти и многу тврди, нефлексибилни, малку завртени и запчести. Рок на живеење 4-6 години.

Пупки

цилиндрични, со остри врвови, светлокостенова боја и смола.

Цветови

еднополово, еднодомно растение. Машките имаат жолта боја и овални реси. Женските се црвени, со исправени конуси, по 2 или 3, а поретко 4 на краевите на годишните ластарки. 

Цветови

широки и конусни, симетрични со должина 5 - 8 см. Во однос на гранките се поставени вертикално по 2 - 4, без стебло, имаат сјајна површина и жолто-кафеава боја. Созреваат во октомври/ноември, во втората година од цветањето. Семето паѓа во март-април следната година.

Шишарки

долгнавесто и овално, обично со слична боја, жолтеникаво со големи крилца поставени како клештички.

Биолошки барања

вид кој нема големи барања, може да се развие во сува и сиромашна почва, независно од подземните карпи. Расте во полусенка и издржува повеќе во сенка од сите грчки борови (освен петигличестиот). 

Географска распространетост

Во јужна Европа и западна Азија, поконкретно во Шпанија, Ј. Франција, Корзика, Сицилија, Ј. Италија, Балкански Полуостров, Крим, Црно Море, Мала Азија, Кипар и Мароко. Во Грција на Пелопонез, средна Грција, Тесалија, Македонија, Тракија, Самос, Евбеја, Лезбос и Тасос.

Употреба

Дрвото внатрешно има црвенкаста боја, добар квалитет, се употребува во градежништвото, во бродоградбата или како столбови за транспорт на електрична енергија. Исто така, се употребува и за производство на козметички производи.

информации

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986. 

Распределба на
категорија