Skip to main content

Orchis morio

Семејство

Orchidaceae

General Description

Припаѓа на категоријата Gynandrae во семејството Orchidaceae, подсемејството Monandrae, групата Ophrydeae.

Салепот е многугодишно растение кое достигнува висина до 50 см. Листовите се долги и тесни, а цветовите кои се наоѓаат на врвот на растението, се среќаваат во различни бои.

Расте на ливади, брда, во близина на вода и на повисоки места. Во неговиот состав се наоѓаат скроб и шеќер, што го прават корисно за терапија на воспаление на грло, уста, респираторен бронхит, воспаление на стомак, црева и кашлица.  

информации

­­­Γκανιάτσας, Κ., Συστηματική βοτανική (σπερματόφυτα), Θεσσαλονίκη, 1967.

http://www.greekorchids.gr/Or_morio.htm  >>

категорија