Skip to main content

Lepus europaeus (Зајак)

Семејство

λαγιδών

Општи информации

Зајакот е глодар, растителнојаден цицач, со должина на телото до 75 см. и опашка со должина 8 см. Тежината им достигнува од 4 до 6 килограми. Бојата им се разликува во зависност од природната средина и возраста. Тие се многу брзи и подвижни животни (можат да постигнат брзина до 70 км/час кога трчаат, но никогаш не трчаат во права линија, за да ги мамат непријателите). Скокаат до висина од 5 метри. Имаат ограничен вид, но многу остар слух. Живеат од 7 до 8 години. Живеат во рамни и пошумени падини, но и на надморска висина до 1.500 м. Тие се ноќни животни и се хранат со свежа трева, корења и лушпи од дрва, кревки фиданки од зимзелени дрва, зеленчук, репки и др. Гнездото (дувлото) го градат на мала длабочина во летниот период, а подлабоко во зимскиот. Раѓаат во првата година на животот, до 4 пати годишно по 1-4 зајчиња. Бременоста трае околу 30 дена. Зајчињата се раѓаат со влакна и отворени очи, цицаат 5-6 дена и потоа се оставаат да се грижат самите за себе. Ако преживеат, стануваат возрасни на возраст од 15 месеци. Непријатели им се предаторите, змиите, ласиците, лисиците, волците и др. Но, најголем непријател им е незаконскиот лов во ноќни услови со светло. 

информации
  1. Валакос, С., Π. ПафилисΠ. ГеоргакакисΓ. ПапамихаилΠ. ЛиберакисΧ. Симу и Κ. Таксидис, Диви цицачи, Национален и Каподистриски Универзитет во Атина, 2012.

  2. Цунис Γ., Цицачите во Грција, издавачка куќа Пергамини.

  3. http://wildlife-vetauth.blogspot.gr/p/blog-page.html

  4. http://www.iucnredlist.org/details/41280/0

  5. http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=552501

  6. http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=305525

место