Skip to main content

Fraxinus ornus (Јужноевропска цветни пепел)

Род

Fraxinus

Семејство

Oleaceae 

General Description

Листопадно дрво со висина до 10 м. Листовите се состојат од 5 - 7 овални ливчиња. Цветовите имаат многу силен мирис и крем боја и се отвораат во мај. Плодовите на почеток се зелени, а кога ќе созреат бојата станува кафеава.

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија