Skip to main content

Epilobium palustre

General Description

Ова е влакнесто, многугодишно растение со тенки и високи стебленца и некогаш е повисоко од половина метар. Има цветници со ситни, бели или розови цветови. The stigma is club-shaped rather than 4-lobed. [ 2 ] Each flower has four petals which may be quite minute to almost a centimeter long and notched to form two lobes. The fruit is a hairy capsule 3 to 9 centimeters long.Плодот е влакнеста чашка со должина 3 - 9 см. Ретко растение, се јавува на Ворас, Џена, Пиново и Пефкото.

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/marsh-willowherb  >> 

http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=EPPA  >> 

http://eol.org/pages/582999/overview >> 

http://www.plant-identification.co.uk/skye/onagraceae/epilobium-palustre.htm  >> 

http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Epilobium+palustre >> 

http://www.calflora.org/cgi-bin/species_query.cgi?where-taxon=Epilobium+palustre >>