Skip to main content

Corylus avelana (заеднички леска)

Род

Corylus

Семејство

Betulaceae 

General Description

Листопадно дрво со висина 2 - 6 м. Се работи за обичното лешниково дрво. Листовите се тркалезно - овални, запчести, со влакненца на долната површина. Плодот е овален орев со кафеава боја во зелена обвивка со облик на ѕвоно. Се јаде. Созрева во септември/октомври, во годината во која цвета. Во Грција се наоѓа во сите шуми.  

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија