Skip to main content

Cornus mas (Дрен)

Род

Cornus

Семејство

Cornaceae

General Description

Листопадно дрвце со висина 5 - 8 м. Со компактен и разгранет изглед, четириаголни гранки, овално со темно - зелени листови. Цвета од февруари до април на гранките од претходната година кои немаат листови. Малите цветови се златно - жолти. Произведува црвени, сјајни и овални плодови што се јадат, слични на рибизли кои зреат во лето. 

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија