Skip to main content

Carpinus betulus (Европската габер)

Род

Carpinus

Семејство

Betulaceae

General Description

Листопадно дрво со висина до 20 м. Има право стебло, обично со мазна, светло - сива кора. Листовите се овални со запчести ивици, на почеток зелени, во есен бојата станува црвено - кафеава, а паѓаат дури на крајот на зимата. Во април се јавуваат машки и женски цветници (со реси). Машките се жолто-зелени и многу поголеми од женските, кои се зелени. Дрвото е многу компактно и тврдо и се употребува за правење на издржливи предмети, како на пример рачки на алати. Не се употребува во градежништвото, бидејќи не е издржливо на лоши временски услови.

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија