Skip to main content

Capreolus capreolus (Срна)

Општи информации

Тоа е најмалото животно од семејството на елените. Во зима се среќава на помали надморски висини во зависност од количеството и квалитетот на храната. Срната живее во различни шумски хабитати (листопадни или мешани шуми со четинари) и се јавува во големи населенија во централна и северна Европа.

Срната е кратковечен вид. Се движи во потрага по храна главно во утринските и попладневните часови. Во случај на лоши временски услови, како силен дожд и ветар, се крие во густата вегетација и не излегува за храна. Срната може да развие голема брзина, но за кратко време, заради малиот капацитет на белите дробови. Гледа, слуша и плива добро. Ги јаде листовите и гранките од грмушките на дрвата, па на тој начин помага во шумите да постојат чистини и да се развива ниската вегетација. Мажјаците имаат области на доминација кои ги бранат со впечатливи борби со нивните рогови. Мажјакот има рогови кои паѓаат во есен и растат повторно на крајот на зимата.

Во Грција останаа мали населенија срни кои се среќаваат во планинските области на континентална Грција. Видот се карактеризира како ранлив, што значи дека ако неговото истребување продолжи, наскоро ќе му се заканува исчезнување. Срната претставува природен плен за месојадните животни. И покрај тоа, главните закани за видот произлегуваат од човекот, а тоа е незаконскиот лов и уништувањето на неговиот хабитат.

информации
место