Skip to main content

Canis lupus (Волк)

Општи информации

Волкот беше цицач со најголема распространетост на планетата речиси во целата северна полутопка. Денес, заради систематските обиди за негово уништување, изгуби голем дел од историската распространетост. Во Европа, освен Грција, волкот се среќава во мали населенија во Португалија, Шпанија, Италија, скандинавските земји и поголеми населенија во источна Европа, а однеодамна повторно се појави во Франција, Швајцарија и Германија. Во Грција, волкот живее речиси во целата континентална земја, северно од Ботиаја. Заштитен е со Конвенцијата од Берн, со CITE (Вашингтонската спогодба за заштита на видовите, 1973), и со Црвениот список на МСЗП.

Волкот трча многу брзо (до 45 км/час) и плива добро. Може да скока до 1,5 метар. Живее во глутници за подобри резултати во ловот. Водачот е најсилното животно во глутницата (мажјак или женка) и заедно со својот партнер тие се репродуктивниот пар во глутницата. Како месојадно животно, волкот еволуирал за да се храни главно со диви растителнојадни животни, но ако нив ги нема, волкот може да се храни и со помали животни, домашни животни, и дури и со човечки извори на храна (отпадоци, мртви животни). Волците може да го најдат својот дивеч на оддалеченост од 3 км. само по мирисот.   

население

Еден волк може да го слушне завивањето на друг волк на оддалеченост од 10 км., а човекот во таков случај не слуша ништо. Се смета дека во Грција денес живеат околу 700 волци речиси во целата континентална земја, северно од Ботиаја. Во овие области волкот живее во многубројни малечки и меѓусебно изолирани групи, со интензивно присуство на места каде постои номадско сточарство, или пак каде сè уште постојат големи планински комплекси без големо човечко присуство.

Можни закани

Намалувањето на природниот плен на волкот (елен, срна, дива свиња) што се должи на човечки фактори, го тера волкот да се заврти кон сточарските животни, што во комбинација со постепеното олабавување во превенција на штетите, претставува факт што го интензивира судирот помеѓу човекот и волкот. Заседите и отровните стапици продолжуваат да постојат како најприфатени практики за убивање на волкот, и покрај тоа што со закон од 1991 користењето на овие практики е строго забрането. Исто така, ширењето на човечката активност дури и во непристапни и далечни области, големите технички градилишта, создавањето големи и неконтролирани мрежи шумски патишта, ширењето на пасиштата и намалувањето на пошумените површини, постепено водат кон деградација на хабитатот на волкот и загрозување на неговиот опстанок.  

информации
 1. Илиопулос Γ. 1999a. Распределба, процена на големината и тенденции на населението на волкот во Грција. Посреден извештај, Програма „ВОЛК“, IFE97 NAT/GR/004249, Арктурос, Министерство за земјоделие-Генерален Директорат за Шумарство

 2. Валакос, С., Π. ПафилисΠ. ГеоргакакисΓ. ПапамихаилΠ. ЛиберакисΧ. Симу и Κ. Таксидис, Диви цицачи, Национален и Каподистриски Универзитет во Атина, 2012.

 3. Цунис Γ., Цицачите во Грција, издавачка куќа Пергамини.

 4. http://www.callisto.gr/lykos.php

 5. http://www.iucnredlist.org/details/3746/0

 6. http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0076-3519-037-01-0001.pdf

 7. http://www.researchgate.net/profile/Diana_Zlatanova/publication/241704792_HABITAT_VARIABLES_ASSOCIATED_WITH_WOLF_(CANIS_LUPUS_L.)_DISTRIBUTION_AND_ABUNDANCE_IN_BULGARIA/links/00b7d51cad7221e271000000.pdf

 8. http://ielc.libguides.com/sdzg/factsheets/graywolf

 9. http://www.arcturos.gr/el/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6&Itemid=3

 10. http://www.atticapark.com/zoo-details/5NQD/Grey-wolf

 11. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UV6mEQD1xaM%3d&tabid=596&language=el-GR

место