Skip to main content

Calamitha grandiflora (Шумски чај)

Семејство

Labiatae

General Description

Многугодишно растение со висина 20 - 50 см. Има зелени фиданки и ретки влакна и претставува ароматично растение. Листовите се големи, овални, запчести, со мазна горна површина, а на долната имаат ретки влакненца. Цветовите се црвени на заедничко стебленце, со нееднаква големина и запчести и се јавуваат од средината на летото до раната есен. Се употребува за чај. Растението е ароматско, а со дестилација се добива етерично масло. Расте во планинските шуми на континентална Грција и Пелопонез, централна и јужна Европа, западна Азија.

информации

Сфикас Г., Дивите цвеќиња на Крит, Евстатиадис Груп 1999.

Јахакопулу М., Ароматски и лековити растенија од семејството Labiatae, Оддел ТЕКА, Факултет за технологија и шумарство, ΑΤΕИ Крит, 2007.

[http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/theka/2007/GiachakopoulouMagdalini/attached-document/giaxakopoulou.pdf]

категорија