Skip to main content

Acer pseudoplatanus (Чинар)

Род

Acer

Семејство

Aceraceae

General Description

Листопадно дрво со висина до 30 м. Листовите имаат облик на дланка, пет ресички и сјајна зелена боја, а во есен бојата се менува во жолта. Цветовите висат на краевите од младите ластари. Цвета во април - мај. Сувата кора се лупи во рамни плочки, како платанот (од кој го доби името pseudoplatanus).

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000. 

Распределба на
категорија