Skip to main content

Acer campestre (поле јавор)

Род

Acer

Семејство

Aceraceae 

General Description

Листопадно дрво со висина до 20 м. Со малечки, пет зелени ресести листови, поретко со три, кои наесен добиваат жолта боја. Цветовите се јавуваат по листовите, од април до мај. 

информации

Градинарство за сите: практична енциклопедија за цвеќиња – растенија – дрва - зеленчук, Издавачка куќа Алкион.

Атанасиадис Н. Шумска ботаника ΙΙ: Дрва и грмушки во шумите на Грција, С. Јахудис и сораб. А.Д., 1986.

Сфикас Г., Дрва и грмушки во Грција, Евстатиадис Груп 2000.

Распределба на
категорија