Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Pernis apivorus (Σφηκιάρης)

Οικογένεια

Αξιπιτρίδες (Accipitridae)

Γένος

Πέρνης (Pernis)

Καθεστώς παρουσίας

Ο Σφηκιάρης είναι μεταναστευτικό είδος. Έρχεται στην Ελλάδα κυρίως αρχές Μαΐου και φεύγει κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου στην Αφρική (νότια από τη Σαχάρα) όπου διαχειμάζει. 

Πληθυσμός

Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 250 ζευγάρια με τάσεις μείωσης τα τελευταία έτη (Gensbol 1992).

Πιθανές απειλές

Η αντικατάσταση των ανοικτών δρυοδασών με αναδασώσεις και γενικά η μείωση των ανοικτών λιβαδιών περιορίζει σταδιακά τις περιοχές διατροφής του είδους.

Οικολογία

Είναι δασόβιο είδος. Φωλιάζει σε δένδρα και προτιμά τα φυλλοβόλα και ιδίως τις οξιές. Τρέφεται κυρίως με έντομα (ιδιαίτερα με σφήκες) και σπανιότερα με ερπετά, αμφίβια αλλά και με καρπούς. Συνήθως κυνηγάει σε ανοικτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση, σε ξέφωτα ή στις άκρες του δάσους κοντά στο έδαφος.

Πληροφορίες

Ακριώτης T., 1995. Ελληνικοί βιότοποι, η ορνιθοπανίδα και η προστασίας της. Στο: Μποναζούντας Μ. και Α. Κατσαίτη, Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ).

Δεληγεώργης I., 2004. Η ορνιθοπανίδα του βόρειου τμήματος του ποταμού Λουδία και η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτή. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Καζαντζίδης Σ., T σιακίρης Ρ., Δημαλέξης Α., 2003. ‘’Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της’’. Στο: Πλατής Π. και Θ. Παπαχρήστου (εκδ.), Πρακτικά 3 o υ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου , Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 469-476. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Κομηνός Θ., 1995. Κύθηρα - Στο δρόμο των πουλιών . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

http://www.europeanraptors.org/raptors/european_honey_buzzard.html

http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_1384.html

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3334

http://www.katakali.net/drupal/ierakomorfa/sfikiaris

http://filotis.itia.ntua.gr/species/d/5667

 

Τόπος