Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

‘’Living history, Living nature’’

Η Βάση Δεδομένων για τη φυσική κληρονομιά της Αλμωπίας παρουσιάσει τους πιο σημαντικούς φυσικούς τόπους, τα σημαντικότερα είδη χλωρίδας/πανίδας καθώς και ευρήματα της περιοχής. Aναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου "Living History, Living Naure" το οποίο αποσκοπεί στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής, με μια σειρά δράσεων για την προώθηση επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος και την προβολή τους με τα νέα μέσα.


Κατεβάστε την έρευνα πεδίου σε μορφή pdf

Δείτε και κατεβάστε συγκεντρωτικά στοιχεία για τα σημεία φυσικής κληρονομιάς της Αλμωπίας

Δείτε και κατεβάστε συγκεντρωτικά στοιχεία για τα είδη χλωρίδας/πανίδας της Αλμωπίας

Προστατευόμενα είδη

Διαθέσιμη Βιβλιογραφία

Σχετικά με το LHI-LNA
Η Αλμωπία