Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Gyps fulvus (Όρνιο)

Οικογένεια

Αετίδες (Accipitridae)

Υποοικογενεια

Αετίνες (Accipitrinae)

Γένος

Γύπας (Gyps)

Καθεστώς παρουσίας

Στην Ελλάδα ο πληθυσμός του Όρνιου την δεκαετία του 80’ εκτιμήθηκε στα 450 ζευγάρια. Νεότερες εκτιμήσεις υπολογίζουν το πληθυσμό του είδους σε όχι περισσότερα από 300 ζευγάρια ή κατά άλλους, σε 400-500 ζευγάρια ή ακόμη χαμηλότερα νούμερα.

Πληθυσμός

Στην Ελλάδα ο πληθυσμός του Όρνιου την δεκαετία του 80’ εκτιμήθηκε στα 450 ζευγάρια. Νεότερες εκτιμήσεις υπολογίζουν το πληθυσμό του είδους σε όχι περισσότερα από 300 ζευγάρια ή κατά άλλους, σε 400-500 ζευγάρια ή ακόμη χαμηλότερα νούμερα.

Πιθανές απειλές

Οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει το όρνιο είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα και η λαθροθηρία και η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών κτηνοτροφίας.

Οικολογία

Είδος που σχηματίζει αποικίες, το όρνιο συναντάται σε ανοιχτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση ενώ φωλιάζει σε απότομα βράχια χαμηλoύ συνήθως υψόμετρου. Ο χώρος αναζήτησης τροφής εκτείνεται συνήθως σε ακτίνα 30-40 χιλ. γύρω από την αποικία αλλά περιπλανώμενα άτομα που ψάχνουν για τροφή μπορεί να παρατηρηθούν πολύ μακρύτερα. Τρέφεται με ψοφίμια κτηνοτροφικών ζώων μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους όπως ιπποειδή και βοοειδή. Προτιμά κυρίως τα μαλακά μέρη των νεκρών ζώων, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα εντόσθια. Η οξεία του όραση, οι πτητικές του συνήθειες και κυρίως η αγελαία του συμπεριφορά το βοηθούν στο να εντοπίζει τα πτώματα πριν την σήψη, γεγονός ιδιαίτερα ωφέλιμο σε θερμά κλίματα όπου τα νεκρά ζώα αποτελούν εστίες μόλυνσης.

Πληροφορίες

Ακριώτης T., 1995. Ελληνικοί βιότοποι, η ορνιθοπανίδα και η προστασίας της. Στο: Μποναζούντας Μ. και Α. Κατσαίτη, Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ).

Δεληγεώργης I., 2004. Η ορνιθοπανίδα του βόρειου τμήματος του ποταμού Λουδία και η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτή. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Καζαντζίδης Σ., T σιακίρης Ρ., Δημαλέξης Α., 2003. ‘’Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της’’. Στο: Πλατής Π. και Θ. Παπαχρήστου (εκδ.), Πρακτικά 3 o υ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου , Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 469-476. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Κομηνός Θ., 1995. Κύθηρα - Στο δρόμο των πουλιών . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

http://www.poulia.info/2011/10/blog-post_1474.html

http://bird-guide.l-studio.gr/sp.php?ln=gr&sp_id=87

http://www.arkive.org/eurasian-griffon/gyps-fulvus

http://www.europeanraptors.org/raptors/eurasian_griffon_vulture.html

http://www.planetofbirds.com/accipitriformes-accipitridae-griffon-gyps-fulvus

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378

Τόπος