Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Circaetus gallicus (Φιδαετός)

Οικογένεια

Αετίδες (Accipitridae)

Υποοικογενεια

Αετίνες (Accipitrinae)

Γένος

Κιρκαετός (Circaetus)

Καθεστώς παρουσίας

Ο Φιδαετός είναι μεταναστευτικό είδος. 

Πληθυσμός

Στην Ελλάδα ο συνολικός πληθυσμός του είδους εκτιμάται ότι είναι 300- 500 ζευγάρια.

Πιθανές απειλές

Η υποβάθμιση ή η καταστροφή των περιοχών διατροφής αποτελεί ίσως την κυριότερη απειλή για το είδος. Οι αιτίες της υποβάθμισης είναι συνήθως:

α) η απώλεια χώρων μέσα ή κοντά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που συνήθως αποτελούν ενδιαιτήματα ερπετών,

β) το κλείσιμο των ξέφωτων μέσα στο δάσος και

γ) οι αναδασώσεις, που περιορίζουν την κατανομή της ερπετοπανίδας.

Οικολογία

Ο Φιδαετός τρέφεται κυρίως με φίδια αλλά και με σαύρες που βρίσκει σε εκτάσεις με αραιή δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

Πληροφορίες

Ακριώτης T., 1995. Ελληνικοί βιότοποι, η ορνιθοπανίδα και η προστασίας της. Στο: Μποναζούντας Μ. και Α. Κατσαίτη, Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ).

Δεληγεώργης I., 2004. Η ορνιθοπανίδα του βόρειου τμήματος του ποταμού Λουδία και η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτή. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Καζαντζίδης Σ., T σιακίρης Ρ., Δημαλέξης Α., 2003. ‘’Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της’’. Στο: Πλατής Π. και Θ. Παπαχρήστου (εκδ.), Πρακτικά 3 o υ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου , Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 469-476. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Κομηνός Θ., 1995. Κύθηρα - Στο δρόμο των πουλιών . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

http://bird-guide.l-studio.gr/sp.php?ln=gr&sp_id=89

http://www.arkive.org/short-toed-snake-eagle/circaetus-gallicus/

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32257

http://www.xeno-canto.org/species/Circaetus-gallicus

http://www.europeanraptors.org/raptors/short_toed_eagle.html

http://www.iucnredlist.org/details/22734216/0

https://www.katakali.net/drupal/ierakomorfa/fidaetos

http://www.edessacity.gr/tourism/pella/wetland/ed801-2-wbirds3_el.htm

Τόπος