Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαθέσιμη Βιβλιογραφία

1)    Αθανασιάδης, Ν., Δασική φυτοκοινωνιολογία, Εκδόσεις Γιαχούδη, 1985.

2)    Anagnostopoulou, M., The Relationship between the macroinvertebrate community and water quality, and the applicability of biotic indices in the River Almopeos    system (Greece), University of Manchester,   Department of Environmental Biology, 1992. 

3)    Arnold, N. E., Reptiles and amphibians of Europe, Princeton University Press, 2003. 

4)    Βαλάκος, Σ., Π. Παφίλης, Π. Γεωργιακάκης, Γ. Παπαμιχαήλ, Π. Λυμπεράκης, Χ. Σίμου και Κ. Ταξείδης, Άγρια Θηλαστικά, ΕΚΠΑ, 2012. 

5)    Βουγιουκαλάκης, Γ. Ε., & Ελευθεριάδης, Γ. Ε., Πετρολογική, γεωχημική και ηφαιστειολογική μελέτη των πλειοκαινικών ηφαιστειακών σχηματισμών της Αλμωπίας: συσχετισμός τους με τις γεωθερμικές εκδηλώσεις της περιοχής, Θεσσαλονίκη, 2002. 

6)    Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 2009. 

7)    Δημητρόπουλος, Α. και Γ. Ιωαννίδης, Ερπετά της Ελλάδας και της Κύπρου, Εκδόσεις Κοάν, 2002. 

8)    Δήμος Αλμωπίας, Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Αλμωπίας, Σεπτέμβριος 2011. 

9)    Δήμος Αριδαίας, Αλμωπιαία γη - Μονοπάτια της φύσης, 2005.

10)    Δήμος Έδεσσας, Υγρότοπος Άγρα-Βρυτών-Νησιού, Άνθρωπος και φύση σε αρμονία. 

11)    Ελευθεριάδης, Γ. Ε., Συμβολή εις την μελέτην των ηφαιστειογενών πετρωμάτων της Νοτίου Αλμωπίας. Θεσσαλονίκη, 1977. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ]

12)    Δήμος Εξαπλατάνου, Έρευνα των αναπτυξιακών προσδοκιών των τοπικών πληθυσμών και αποτύπωση των τουριστικών υποδομών, 2007. 

13)    Ζαχαρόπουλος, Κ., και Μπαρμπίκας, Η., Τα λουτρά της Ελλάδας, Καστανιώτη, Αθήνα 2001. 

14)    Ζέρβας, Μ., ‘’Ο γίγαντας των συνόρων Καιμακτσαλάν’’, περιοδικό Ανεβαίνοντας, τεύχος 19, Φθινόπωρο 2002. 

15)    Ιορδάνογλου, Α., Ανεξερεύνητη Κεντρική Μακεδονία, Road, Αθήνα 2002. 

16)    Ιορδάνογλου,  Α., Ανεξερεύνητη Δυτική Μακεδονία, Road, Αθήνα 2002. 

17)    ‘’Καϊμακτσαλαν – Διάσχιση’’, Ανεβαίνοντας, Τεύχος 19. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος. 

18)    ‘’Καιμακτσαλάν: ο γίγαντας του Βορρά’’, Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 11, Δεκέμβριος 1998. 

19)    Καζαντζίδης, Σ., Διαχείριση ορνιθοπανίδας σε ορεινές - δασικές περιοχές, Θεσσαλονίκη,  Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 2002. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ]

20)    Κακούρος, Π., και Δ. Παπαδοπούλου, Καταγραφή των εφαρμοζόμενων πρακτικών διατήρησης στην περιοχή του    Όρους Τζένα, 2007. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ]

21)    Καρασαββίδης, Π., Δημιουργία του ψηφιακού ανάγλυφου της περιοχής των Λουτρών Αριδαίας Ν. Πέλλας σε περιβάλλον ArcGIS, Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010. 

22)    Καρατζόγλου, Τ., Ο τόπος μας, Εκδόσεις Υδρόγειος, 2003.  

23)    Κοντοπούλου, Σ., Πέλλα: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δυνατότητες ανάπτυξης του νομού Πέλλας, Πτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ]

24)    Μαντζαβέλας, Α., Ειδικό διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Κορυφές Όρους Βόρας, Θεσσαλονίκη, ΕΚΒΥ, 1996. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ]

25)    Μαραντίδου, Α., Ιαματικές πηγές: κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διερεύνηση στάσεων, φορέων και επισκεπτών. Η περίπτωση των λουτρών Αριδαίας του Νομού Πέλλας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 2009. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου]

26)    Μίντσης, Γ., Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινού όγκου Πίνοβο-Τζένα, Περιφέρεια    Κεντρικής Μακεδονίας - Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε., 2001.

27)    Μεγάλος οδηγός Νομού Πέλλας, εκδοτική ΟΜΗΡΟΣ.

28)    Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας : Φάση Α' και Φάση Β' / ΕΟΤ. -- ΕΟΤ, 2003. 

29)    Μπασγουράκης, Θ., ‘’Τζένα- Η καλλονή των βορείων συνόρων’’, περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 24, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2001. 

30)    Μπασγουράκης, Θ., ‘’Καιμακτσαλάν (Βόρας) – ο γίγαντας του βορρά’’, περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 11, Δεκέμβριος 1998.

31)    Ντάσιος, Τ., ‘’Στα βουνά της αρχαίας Αλμωπίας’’, περιοδικό Ανεβαίνοντας, τεύχος 3, Φθινόπωρο 1998. 

32)    Οδηγός Explorer, Χειμερινές αποδράσεις, 2008. 

33)    Οδηγός Explorer, Οικοτουρισμός, 2006. 

34)    Οδηγός Explorer, Ορεινή Πέλλα, 2005. 

35)    Οδηγός Explorer, Χιονοδρομικά κέντρα, 2005.

36)    Οδηγός Explorer, Οδοιπορικό στην ελληνική φύση, 2004. 

37)    Οδηγός Explorer, Δυτική-Κεντρική Μακεδονία, 2003. 

38)    Οδηγός Explorer, Παραδοσιακοί οικισμοί, 2003. 

39)    Οδηγός Explorer, Τα βουνά της Ελλάδας, 2003.

40)    Οδηγός Explorer, Τα εθνικά πάρκα της Ελλάδας, 2002. 

41)    Παφίλης, Π. και Σ. Βαλάκος, Αμφίβια και ερπετά της Ελλάδας: οδηγός αναγνώρισης, Εκδόσεις Πατάκη, 2012.

42)    Papadopoulou, D., Towards sustainable land use management and transboundary    cooperation in the mountain region of Tzena- Kozhuf, Technische Universitat Munchen - Centre of Land Management and Land Tenure, 2007.

43)    Πικρίδα, Α., Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αλμωπίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2011. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ]

44)    ‘’Πίνοβο’’, Ανεβαίνοντας, Τεύχος Νο 15. Σελ. 30 - 33.

45)    ‘’Πίνοβο - Τζένα στο μονοπάτι των συνόρων’’, Ανεβαίνοντας, Τεύχος Νο 16, Σελ. 44 - 50.

46)    ‘’Πίνοβο: ο γίγαντας του Βορρά’’, Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 72, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009.

47)    ‘’Πίνοβο – Τζένα’’, Κορφές, τεύχος 186, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006.

48)    Πλατής, Π., Αναγνώριση και αξιολόγηση Βιοτόπων Ορνιθοπανίδας : για ένταξη στο    Κοινοτικό Δίκτυο της Οδηγίας 79/409/Ε.Ο.Κ.: "Ορος Πίνοβο-Τζένα", Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 1995. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ]

49)    Πλατής, Π., Τρακόλης, Δ., και Ι. Μελιάδης, ‘’Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας’’, Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 2002. 

50)    Τζημόπουλος, Γ., Οι ταξιδιωτικές μας εντυπώσεις: απ’ την Κοζάνη-Πτολεμαίδα-Αμύνταιο-Άγιο Παντελεήμονα-Άρνισσα-Άγρα- Έδεσσα-Αλμωπία-Αριδαία-Λουτρά Πόζαρ, Κοζάνη, Χρυς. Γαλανίδη. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της ΕΜΣ και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος]

51)    Τρακόλης, Δ., Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής    ειδικής προστασίας Όρη Τζένα-Πίνοβο, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 2000. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ]

52)    Τσιακίρης, Ρ. και Π. Κακούρος, Οδηγός προστασίας θέσεων φωλιάσματος αρπακτικών για την περιοχή  Τζένα- Πίνοβο, ΕΚΒΥ, 2007. [διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ]

53)    Τσιακίρης, Ρ., Πειραματική δημιουργία ταϊστρας για τον Γυπαετό και άλλα αρπακτικά    πουλιά στον ορεινό όγκο Τζένας – Πινόβου, Θεσσαλονίκη, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 2002. 

54)    Τσίπηρας, Κ., Στα Ελληνικά βουνά – Οι 50 ωραιότερες πεζοπορικές και οικολογικές διαδρομές, Λιβάνης, 1992. 

55)    Τσούνης, Γ., Τα θηλαστικά της Ελλάδας, Εκδόσεις Περγαμηνή. 

56)    Σολδάτος, Κ. Τ., Οι ηφαιστίται της Αλμωπίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1955. [διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ]

57)     ‘’Φαράγγι του Ράμνομπορ - Κιλιντέρκο 1726μ.’’, Trekking, Δεκέμβριος 2000.

58)    Valakos, ED, P. Pafilis, Sotiropoulos, P. Lymberakis, and P. Maragou, The Amphibians and Reptiles of Greece, Edition Chimaira, 2008.