Skip to main content

Достапна библиографија

 1. Амитос: Том во чест на МанолисАндроникос, Солун, 1987, стр. [достапен во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 2. Андреаду Х., „Алмопите и Алмопија“, Платон 16, 1964, стр. 316-322.
 3. Астранидис Г.,Еден мал воз, една голема приказна, Аридеа, 2013.
 4. Власидис В., Водич за музеите на Македонија, Атина, издание Лидерком, 2002.
 5. Вузара Г.С., Апсалос: Керамика од пресекот 13и керамика со црвено-златни од ископувањата во неолитската населба, Аристотелов универзитет во Солун, Филозофски факултет, Оддел за историја и археологија, 2010. [достапно во централната библиотека на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 6. Георгиаду А., „Неолитската куќа во Сосандра“, Археолошки музеј на Солун 23,Министерство за образование, веронаука, култура и спортови и Аристотелов универзитет во Солун, 2009, стр. 87-94.
 7. Георгиаду Т., Деспиниаду В и Боцкарис Г., Архитектурата во епархиите на Воден и Алмопија со фолклорни елементи, Воден, Епитрохадин, 1993. [достапно во централната библиотека на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 8. Јанисопулу М., „Антрополшки пристап. Алмопија“, Книга Македонија и Балкан, ксенофобија и развој, Александрија, 1998, стр. 330-435. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 9. Гурани Т. и Аристотелов универзитет во Солун. Оддел за музички студии, Транскрипција на традиционални танци и песни од областите Воден и Алмопија: музички ансамбли со лимени дувачки инструменти, 1998. [достапно во централната библиотека на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 10. Главинас А., Норманите во западна Македонија, 1082-1083, нивното минување низ Воден и Меглен, Воден, општина Воден, 2006. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]
 11. Delacoulonche, A., ‘Труд за почетоците на македонската доминација, од бреговите на Алиакмон, до бреговите на Аксиос“, Архиви на научните и литературните мисионери VIII, 1859, стр. 166-172.
 12. Даглас Д., Грчката борба во Македонија, Институт за проучување на Балканот, 1990. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]
 13. Димитракуди А.Е., Одредување на хемискиот состав на органските остатоци на антички керамички садови, Аристотелов универзитет во Солун, Факултет за егзактни науки, Хемиски оддел, 2009. [достапно во централната библиотека на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 14. Општина Аридеа, Историски споменици - Традиција – Култура, 2005.
 15. Евгениду Д., Замоци во Македонија и Тракија, Византиско градење замоци, издание Адам, Атина 1997.
 16. Евгениду Д., „Ископувања во византиска Централна и Западна Македонија, Сервија и Меглен“, Археолошки музеј на Солун 1, 1987, стр. 63-68. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 17. Теодоридис Г., Македонија, прастара грчка земја, Атина, 1961.
 18. Јорданоглу А., Неистражената централна Македонија, издание Road, Атина 2002.
 19. Јорданоглу А., Неистражената западна Македонија, издание Road, Атина 2002.
 20. Иоил М.Е. и Православна грчка на Грција. Света Митрополија Воденска, П. И А., Светиот Хиларион: Мегленски епископ, Аридеа, С.М. Свети Хиларион во Промахи, 1996. [достапно во библиотеката на Теолошкиот факултет на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 21. Митрополит Иоил на Воден, Пела и Алмопија, Архангел Михаил, Манастир Архангел Михаил во Алмопија, 2009.
 22. Карамерос Д.С., Како денес се јавува македонското прашање од гледна точка на епархијата Алмопија,Триполи, книжарница Раја, 1946.

23)     Карасавидис П., Создавање на дигиталниот релјеф на областа на Бањите во Аридеа, преф. Пела со ГИС ArcGIS, магистерски труд, Оддел за агрономи и топографски инженери, Оддел за катастар, фотограметрија и картографија, Аристотелов универзитет во Солун, 2010. [достапно во библиотеката на Инженери агрономи и топографи на Аристотеловиот универзитет во Солун]

24)     Караѕоглу Т., Алмопија со минувањето на времето, Графички уметности ГеранѕисАтанасиос, 2009.

25)     Караѕоглу Т., Нашиот дом, Издание Идрогиос, 2003.

26)     Кацанис Н., Власите на Пајко, византиското прашање на Мегленците. Историски вовед, јазик, јазичен материјал, Солун, 2001. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]

27)     Кацанис Н., „Власите во Алмопија: византиското прашање на Мегленците“, Воден и неговата област. Историја и култура 2. Општина Воден, 2006, стр. 349-353. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]

28)     Кукудис А.И., Студии за Власите Книга 3- Власите на Олимп и власите во Мегленско, Солун, издание Зитрос, 2001. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]

 1. Кутелакис М.Х., Дрворезбани олтари на Додеканези до 1700, 1986.
 2. Коцакис К., Урем-Коцу Н., Хрисостому А., Полукиду Х., Узара Г. и Саридаки Н., Првите земјоделци и сточари во Алмопија: една населба од средниот неолит во Апсалос, 2010.
 3. Коцакис К., Саридали Н., Урем-Коцу Н. и Хрисостому А., „Апсалос-Грами: првите резултати од анализата на керамика од средниот неолитски период“, Археолошки музеј на Солун, Солун, Министерство за култура, Фонд за археолошки ресурси, Аристотелов универзитет во Солун, 2014. [достапно во библиотеката на Германскиот археолошки институт]
 4. Лазаридис Г., „Спелеолошкиот парк во Алмопија (Пела, Македонија, Грција): морфологија-спелеогенеза на пештерите“, Научни анали, Геолошки факултет на Аристотеловиот универзитет во Солун (АУТХ), бр. 98, Солун, 2006, стр. 33-40. [http://www.geo.auth.gr/12icbs/proceedings/lazaridis.pdf]
 5. Албум со карти, Картографирање на Македонија 1870-1930, Солун, Музеј на македонската борба и Национална картотека, 2004. [достапно во библиотеката на Музејот на Македонската борба]
 6. Лилибаки-Акамати М. и Акаматис Ј., Пела и нејзината област, Фонд за археолошки ресурси, Атина 2004. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]

35)     Љуљас С., Култот на Асклепиј во Македонија, Аристотелов универзитет во Солун, Филозофски факултет, Оддел за историја и археологија, 2010. [достапно во библиотеката на Филозофскиот факултет на Аристотеловиот универзитет во Солун]

 1. Мамалукос С., Црквата Свети Димитриј во Кератеа. Историја и архитектура на една енориска црква во Атика, Втор научна средба на Новогрчката црковна уметност. Белешки, Атина 2012, стр. 65-80.
 2. Мартакис А.М., Манастирот Архангел Михаил во Алмопија, префектура Пела, Манастир Архангел Михаил во Алмопија, 2006.
 3. Голем водич на префектурата Пела, издавачка куќа ОМИРОС.
 4. Студија за туристички развој на перифериите во централна Македонија и западна Македонија: Фаза 1 и Фаза 2 / Грчка туристичка организација (ΕΟΤ). -- ΕΟΤ, 2003.
 5. Мељос А.Л., Исламизирањето на Митрополитот на Меглен-Пела, Црква Архангел Михаил во Аридеа, 1986.
 6. Мерѕос Ј.Н., Ние, Македонците, 1987.
 7. Митрополит Иоил на Воден, Пела и Алмопија, Светиот Хиларион, Манастир Свети Хиларион во Промахи, 2015.
 8. Митрополит Иоил на Воден, Пела и Алмопија, Архангел Михаил, Манастир Архангел Михаил во Алмопија, 2009.
 9. Бакалаки Г., „За Алмопите и божицата на Алмопите“, ΠΑΑ 12, 1937, стр. 484-488.
 10. Муцопулос Н., Црквите во префектурата Пела, Солун, Друштво за македонски студии/Институт за проучување на Балканот, 1973. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]

46)     Префектурна комисија за туристички развој на Пела - Археолошки туризам.

47)     Водич од издавачката куќа Explorer, Западна-Централна Македонија, 2003.

48)     Водич од издавачката куќа Explorer, Традиционални населби, 2003.

49)     Паисиду М., „За оние што спијат“. Ископување на гробница од 4от в.н.е. во Ксифиани, Алмопија“, Аристотелов универзитет во Солун 17, 2003, стр. 517-531. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]

50)     Папа Сп., Студија на млечните заби на мечките од плеистоценот од пештерскиот парк во Алмопија и европските пештери. Систематска биостратиграфија, постдипломска работа за специјализација, Аристотелов универзитет во Солун, 2010. [http://digital.lib. auth.gr/record/125389].

51)     Папагеоргиу М., „Денот на Зевс на типичната традиционална свадба на мегленските Власи“, Солун, Институт за проучување на Балканот, 1996. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]

52)     Папагеоргиу М., „Селото Хостјанес во Македонското прашање, Македонски прашања, книга 9, Солун, Друштво за македонски студии, 1969. [достапно во библиотеката на Институтот за балкански студии (ИМХА)]

53)     Пападакис Н., Од Горна Македонија, Атина, 1913.

54)     Пападаки Е., Ткаејќи го времето, University Studio Press, 2003.

55)     Пападимитриу Д., Фолклорот на локалното население на Меглен

56)     Пападимитриу Д., „Возот во Северна Грција. Развој на железничката мрежа од изградбата на првата линија па сѐ до денес“, Седум дена (Катимерини), 15 октомври 1995.

57)     Папаевангелу П., Нашето црковно сликарство, Солун, 1980.

58)     Папалазару И., Архимандрит Папаникандрос, македонски борец-водич. Ослободувачот на Аридеа, Јаница, Историско и фолклорно друштво на Јаница, 2005. [достапно во библиотеката на Историското и фолклорното друштво на Јаница „Филип“]

59)     Пикрида А., Одржлив развој на општината Алмопија, Аристотелов универзитет во Солун, Политехнички факултет, Оддел за цивилни инженери, 2011. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]

60)     Пицјос Т., Човечкиот скелет во Пештерскиот процеп на Пожарските бањи во Аридеа, [достапно во библиотеката на Цивилните инженери на Аристотеловиот универзитет во Солун]

61)     Платис В., Историска географија и национални барања на Грците во 19от век, Солун, Аристотелов универзитет во Солун, Оддел за историја и археологија, 2008. [достапно во библиотеката на Одделот за историја и археологија на Аристотеловиот универзитет во Солун]

62)     Тусимис Г. и А.А. Стујанаки, Манастир на Архангел Михаил - Аридеа - Пела, историско истражување, издание на Манастирот Архангел Михаил, Воден 1992.

63)     Цукала Е.С., Пела и палеонтологијата - мечката на пештерите во областа Алмопија. Општина Аридеа префектура Пела, 2003.

64)     Талберт Р. Џ. A. (лект.), Барингтонов атлас на грчкиот и римскиот свет, PrincetonUniversityPress, 2000.

65)     Цукала Е., Рабедер Г. и С. Вергинис, „Ursus spelaeus и остатоци од фауната на Лутраки поврзани со доцниот плеистоцен (Пела, Македонија, Грција)-Ископувања во 1999“, CadernosLab,XeolóxicodeLaxeCoruña, Vol. 26, 2001, стр. 441-446.

66)     Ричард Х., Балканско пробивање: Битката на Добро Поле 1918, IdianaUniversityPress, 2010.

 1. Сакелариу М., Македонија. 4000 години грчка историја и култура, Атина, 1992.
 2. Саридакис Н. З., Апсалос-Грами: анализа на керамиката под призмата на петрографијата. Аристотелов универзитет во Солун, Филозофски факултет, Оддел за историја и археологија, 2011. [достапно во библиотеката на Одделот за историја и археологија на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 3. Саламани В., Историјата на Алмопија и анализа на нејзините значајни области, Јонски универзитет, Оддел за историја. [достапно во библиотеката на Јонскиот факултет]
 4. Сидиропулос Л. и Р. Циакирис, Краен извештај од програмата за набљудување на предаторски видови на планината Џена во текот на 2007, Грчки центар за природни хабитати-мочуришта (ΕΚΒΥ), 2007. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати -мочуришта]
 5. Синопулос Н., Пела: Воден, Јаница, Аридеа, 1948. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун за Понова и современа историја]
 6. Спати С. К., Бањски туризам и развој на здравствениот туризам во Грција, Атина, Центар за програмирање и економски истражувања (ΚΕΠΕ), 2000. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати -мочуришта]
 7. Сталидис Г.К., Митрополијата на Воден, Пела и Алмопија, Воден, Митрополија на Воден, Пела и Алмопија, 2006.
 8. Стујанакис Е., Македонскиот Воден во историјата, Воден, 2001.
 9. Соработка на општините и заедниците со лековити извори на Грција, Грчки Термализам: водич за термалните бањи и градовите со бањи, Солун, 2003. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати-мочуришта]
 10. Соработка на општините и заедниците со лековити извори на Грција, водич за термалните бањи и градовите со бањи, Солун, 1995. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати -мочуришта]
 11. Соработка на општините и заедниците со лековити извори на Грција, 1ва Меѓународна конференција за термометалните води и развој на градовите со бањи, Солун, октомври, 1985. [достапно во библиотеката на Грчкиот центар за природни резервати -мочуришта]
 12. Ѕифопулос Г.З. (лект.), Метони, Пиерија Ι: Натписи, резби и трговски симболи во геометриската и архаичната керамика од „Подземјето“ на Метони, Пиерија во Македонија, Солун, Аристотелов универзитет во Солун, 2012. [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 13. Турацоглу Ј., Македонија: Историја – Споменици-Музеи, Атина, 1997.
 14. Џукала Е. и Г. Рабедер, Белешки од 12та Меѓународна средба за пештерската мечка 2-5 ноември 2006, Солун и Аридеа (Пела, Македонија) Аристотелов универзитет во Солун - Факултет за науки, 2006.) [достапно во библиотеката на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 15. Халикјас М., Арабаѕис Г. и К. Суцас, „Резултати од истражувањето во врска со социолошките и економските одлики на ловците во епархијата на преф. Пела со помош на грамиката и логистиката на регресија„, Грчки институт за статистика, Белешки од 17та Сегрчка конференција за статистика, 2004, стр. 439 – 447.
 16. Хараламбакис П., „Движењата на Павлиќаните и Богомилите: религиозни еретички учења и народни движења“, Ε-Историја (Елефтеротипиа), декември 2011, стр. 49-84.
 17. Хаѕопулу А., Цукала Е.Е.,Куфос Г.Д., и Кољадиму К.К., Придонес во истражувањето на кватернарните микроцицачи и на стратографијата на пештерата 1 во бањите на Аридеа, преф. префектура Пела, 2001.[достапно во библиотеката на одделот за геологија на Аристотеловиот универзитет во Солун]
 18. Хрисостому А., „Алмопија: Патопис по патеката на времето“, Книга: Запознавање со земјата на Александар, Центар за истрија на Солун, 2002 [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 19. Хрисостому А., Античка Алмопија: од праисториските до почетокот на византиските години, Солун, Семакедонски сојуз-Оддел на Алмопија, 1994. [достапно во библиотеката на одделот за археологија и историја на уметност на Аристотеловиот Факултет во Солун]
 20. Хрисостому А., „Констандиа 1998-2000“ , Археолошки музеј на Солун 14, 2000. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 21. Хрисостому А. и Е. Стефани, “Превентивни ископувања во заедницата Неромили-Продромос во префектурата Пела“, Археолошки музеј на Солун 8,1994.[достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 22. Хрисостому А., „Гробиштата во тумбата од железното доба во Констандиа, Алмопија, префектура Пела“, Археолошки музеј на Солун 9, 1995. стр. 163. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 23. Хрисостому А., „Гробиштата во тумбата од железното доба во Констандиа, Алмопија, префектура Пела“, Археолошки музеј на Солун 9, 1995. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 24. Хрисостому А., „Археолошките истражувања во областа Алмопија во текот на 1997“, Археолошки музеј на Солун 11, 1997, стр. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 25. Хрисостому А., „Историска топографија на Алмопија“, Македонски прашања, Солун, Друштво за македонски студии, стр. 473-490. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 26. Хрисостому А., Областите во Северна Ботиаја иАлмопија во железното доба и архаичните времиња. Примери од гробни типови“, Миртос: Во спомен на Јулија Вокотопулу, Солун, Министерство за култура, 2000. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 27. Хрисостому А., Поновите истражувања во западниот ѕид на античката населба, југоисточно од Алорос во Алмопија, Археолошки музеј на Солун, 2001, стр. 537-548. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 28. Хрисостому А., А. Георгиаду, Хр. Полукиду и Α. Прокопиду, „Истражувачки ископувања на провинцијалниот пат Апсалос – Аридеа во текот на 2000’’, Археолошки музеј на Солун 14, 2000, стр. 491-504. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]
 29. Хрисостому Α. и Α. Георгиаду, „Провинцијален пат Апсалос-Аридеа. Превентивните ископувања во локалитетот Комвос кај Апсалос“, Археолошки музеј на Солун 15, 2001, стр. 531. [достапно во библиотеката на Друштвото за македонски студии]