Έργα με ετικέτα video

Χερσαία Ανθρώποδα

Video, performance ,Διαστάσεις μεταβλητές

Κάτω από τη φωτιά

Τριπλή προβολή,

Η δική μου Αλμωπία

Βίντεο προβολή,