• Κατηγορία - Βίντεο, φωτογραφία
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  • Σχετικά με τον καλλιτέχνη
  • Βιογραφικό καλλιτέχνη
  • Σχετικά με το πρόγραμμα
  • Σχετικά με το έργο
  • Προηγούμενα έργα

Δείτε το έργο του καλλιτέχνη εδώ.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του καλλιτέχνη εδώ  για να δείτε προηγούμενα έργα