• Κατηγορία - Ζωγραφική
personal_photo_oikonomou
  • Σχετικά με τον καλλιτέχνη
  • Βιογραφικό καλλιτέχνη
  • Σχετικά με το Πρόγραμμα
  • Σχετικά με το έργο
  • Προηγούμενες Δουλειές

Η Μαρία Οικονόμου είναι ζωγράφος, απόφοιτων της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Διεπιστημονικό Διατμηματικό  Τμήμα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας για την Εκπαίσευση , Αθήνα.

Μπορείτε να δείτε το έργο του καλλιτέχνη εδώ