Ο Igor Stojanovski επικεντρώθηκε στις ομοιότητες και τις διαφορές των δομών των λίθων των αρχαιολογικών χώρων στον Άλωρο, τον Άψαλο και την Κωνσταντία.

Πέτρες Ζωής και Θανάτου

Μολύβια, Μαρκαδόροι,30 x 21 cm

Μοναχικοί Βράχοι

Μολύβια, Μαρκαδόροι,30 x 21 cm

Μυστηριώδεις Πέτρες

Μολύβια, Μαρκαδόροι,30 x 21 cm

Σύνθεση από Πέτρες

Μολύβια, Μαρκαδόροι,30 x 40 cm

Βράχοι Ακύλιστοι

Μολύβια, Μαρκαδόροι,30 x 21 cm

Βράχοι Ακύλιστοι – μέρος 1

μαρκαδόροι,30 x 21 cm

Βράχοι Ακύλιστοι – μέρος 2

μαρκαδόροι,30 x 21 cm