Ο Ιωάννης Παπαγιαννάκης καθιστά τη χρήση του νερού ως το στοιχείο που συνδέει ιστορικά και σύγχρονα ερείπια, από τον αχρησιμοποίητο νερόμυλο στη Σωσάνδρα στο εγκαταλειμμένο δημόσιο κολυμβητήριο της Αριδαίας.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΙ

εγκατάσταση