Η Μαρία Οικονόμου μελέτησε την ορνιθοπανίδα των βουνών Τζένας και Πίνοβο και δημιούργησε μια σειρά έργων για τα προστατευόμενα είδη της περιοχής.

Τζένα- Μετασχηματισμοί II

Μικτά μέσα (κολάζ),30cmx30cm

Τζένα- Μετασχηματισμοί II

Κάρβουνο σε χαρτί,99Χ151cm

Tzena-Transformations I

Μικτά μέσα ,120cmx160cm